چاپ کتب درسی با کاغذ ایرانیطی تفاهم نامه امضا شده بین سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران قرار است30 هزار تن از 45 هزار تن کاغذ مصرفی کتاب‌های درسی همه مقاطع تحصیلی را شرکت چوب و کاغذ مازندران تولید کند که 67 درصد کاغذ مورد استفاده برای چاپ تمام کتاب‌های درسی می‌باشد و این کاغذ‌ها باید 70 درصد کیفیت کاغذ‌های خارجی را داشته باشند.

تولید و چاپ حدود 149 میلیون جلد کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1403 - 1402 از شهریور امسال با کاغذ‌های ایرانی آغاز می‌شود و تا تیرماه سال آینده در دو شرکت افست و چاپ و نشر ادامه خواهد داشت.

استفاده از کاغذ‌های ایرانی در کتاب‌های درسی، 60 میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد داشت و موجب کاهش قیمت کتاب‌های درسی می‌شود.

همچنین کارگروهی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و شرکت چوب و کاغذ مازندران تشکیل شده است که کیفیت کاغذ‌های ارسالی را در هر مرحله بررسی و گزارش کند و در صورتی که کاغذ مناسب نباشد به شرکت بازگردانده خواهد شد.

ارسال نظر

Image CAPTCHA