پژوهش هاآسیب شناسی خدمات مشاوره مدارس از دیدگاه والدین

کمبود مشاور متخصص، استفاده از انسانی غیرمتخصص، بهره‌گیری ازمفاهیم غیر تخصصی درامر مشاوره، عدم انسجام لازم در خدمات مشاوره و راهنمایی، نامناسب بودن فضای فیزیکی مراکز و هسته‌های مشاوره، محدودیت امکانات تخصصی مورد نیاز مشاوران، کمبود پشتوانه‌های مادی و مالی و غیرمرتبط بودن رشته‌های مشاوران مدارس.مراحل اجرای تحقیق علمی

معاونت پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی استان اصفهان، مراحل انجام پژوهش علمی را تشریح نموده است.ارزیابی چگونگی ارتباط طولی محتوا

ارزیابی چگونگی ارتباط طولی محتوا(مفاهیم، اصول و مهارتها) کتاب های درسی علوم تجربی دوره عمومی از منظر ملاکهای محتوایی( شامل، جدول وسعت توالی و چارچوب تیمز) و ملاکهای ساختاری.وزوز گوش را جدی بگیرید

دراصطلاح به صدائی که درگوش یا سر فرد، بدون منبع خارجی به وجود آید و مدت زمان شنیدن آن ادامه‌دار باشد وزوز گوش گفته می‌شود. وزوز گوش یک علامت است، نه یک بیماری !بررسی تأثیر هوش اخلاقی و اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

پژوهش حاضر، باهدف تبیین تأثیر هوش اخلاقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با میانجیگری اعتمادآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد انجام شد. نقش خودباوری معلم بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

در تحقیقی که توسط پژوهشگرانی از دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه زنجان به انجام رسیده رابطه «باور خودکارآمدی معلم» با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی و ارزیابی علمی واقع شده است.رابطه رفتار دبیران تربیت بدنی و بی انگیزگی دانش آموزان

با توجه به این نتایج، محققین اعتقاد دارند که کاهش رفتار حمایت اجتماعی دبیران تربیت­ بدنی، نقش قابل توجه و موثری در بی ­انگیزه شدن دانش­ آموزان در انجام فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی داشته و لذا بر اساس پیشنهاد این پژوهشگران، لازم است دبیران فوق توجه بیشتری به این موضوع نشان دهند.پیش بینی «رفتارهای پرخطر» نوجوانان

در این پژوهش که با مشارکت 320 نفر از دانش آموزان اول تا سوم دبیرستان شهر کرمانشاه انجام گردیده، از «پرسشنامه رفتارهای پرخطر»، «پرسشنامه خودتنظیمی»، «پرسشنامه حل مسئله« و «مقیاس ادراک شیوه والدین» به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است.واژه شناسی(ترمینولوژی) خدمات در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در واژه‌نامه تخصصی(ترمینولوژی) آموزش و پرورش در خصوص واژه خدمات/service آمده است: مجموعه اقدامات و فعالیت‌های جانبی و ستانده‌های ناهمگنی که تولید آنها بر اساس سفارش انجام می‌گیرد و با استفاده از آنها می‌توان محصولی را بهبود و ارتقا بخشید و به بخش دیگری از نیازهای افراد جامعه پاسخ داد.واژه شناسی(ترمینولوژی) آموزش و پرورش 18

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در واژه‌ نامه تخصصی ترمینولوژی آموزش و پرورش در خصوص واژه دبستان elementary school؛primary: مدرسه‌ای که کودکان لازم‌التعلیم و دانش‌آموزان دوره ابتدایی در آن مشغول به تحصیل هستند یا آموزشگاه نوآموزانی که بالاتر از کودکستان و پایین‌تر از دبیرستان است؛ در نظام قبلی ایران، دوره آن پنج سال بود ولی اکنون شش ساله است.