وبگاه رسمی اطلاع رسانی و ارتباطی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی oerp.ir بوده و پایگاه اطلاع رسانی سابق این سازمان به نشانی old.oerp.ir تغییر کرده و دیگر به روز رسانی نخواهد شد.

نشست «متاورس و مدرسه» به همت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش:

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد محتواهای تولید شده این دفتر شامل فیلم هنرجو، موشن‌گرافیک، انیمیشن، پوستر و سایر اجزای بسته یادگیری بر روی شبکه رشد سازمان بارگذاری می‌شوند.

قبلی بعدی

تازه‌های خبر