با اجرای طرح رمزینه‌های سریع پاسخ (QR code) در کتب درسی تا چه میزان ارائه آموزش‌ها بر تقویت یادگیری دانش آموزان موثر می باشد؟

Primary tabs


زیاد
43% ( 904 رای)
متوسط
30% ( 636 رای)
کم
27% ( 577 رای)
تعداد رأی: 2117

ارسال نظر

Image CAPTCHA