ندای تحولاهم برنامه‌ها و اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در راستای سند تحول

فایل همراه: 


پیش نشست «مناسبات علم دینی و برنامه درسی آموزش و پرورش»

فایل همراه: 


نشست نقد و بررسی الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی و تلفیقی

فایل همراه: 


نشست بررسی تفاهم نظری و فرصت‌های همکاری با دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

فایل همراه: 


نشست معارفه‌ی نمایندگان حوزه علمیه قم با مسئولان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در خصوص حوزه‌های تربیت و یادگیری

فایل همراه: 


راهبردهای مختصات برنامه ریزی درسی تحولی

فایل همراه: 


الگوی تدوین برنامه درسی با رویکرد فطرت گرایی توحیدی

فایل همراه: 


وبینار برنامه‌های هفته پژوهش و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

فایل همراه: 


نشست علمی بررسی ابعاد مختلف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از تدوین تا اجرا

فایل همراه: 


نشست نقد کتاب "آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، جلد ششم، امام خمینی(ره)"

فایل همراه: