مقالات و مجلات علمیارائه چارچوب ادراکی برای تبیین اثرات و پیامدهای سیاست‌گذاری برنامه درسی در نظام آموزش‌ و پرورش ایران

پژوهش «ارائه چارچوب ادراکی برای تبیین اثرات و پیامدهای سیاست‌گذاری برنامه درسی در نظام آموزش‌ و پرورش ایران» با هدف بررسی اثرات و پیامدهای سیاست‌گذاری برنامه درسی در نظام آموزش‌وپرورش ایران به‌منظور ارائه مدل انجام شده است.روایت پژوهی تجارب زیسته معلمان

کتاب «روایت پژوهی تجارب زیسته معلمان» با روایت پژوهی، به عنوان روش شناسی و نیز راهی برای شناخت تجربه از طریق روایت پرداخته است.برنامه‌ی درسی مبتنی بر مغز در دوره‌ی پیش دبستانی

مقاله‌ای با عنوان «برنامه‌ی درسی مبتنی بر مغز در دوره‌ی پیش دبستانی بررسی وضعیت موجود و راهکارهایی برای وضعیت مطلوب» در اختیار علاقمندان قرار دارد.راهبردها و روش‌های سلبی در آموزش: چگونه تدریس و تبلیغ نکنیم

کتاب «راهبردها و روش‌های سلبی در آموزش: چگونه تدریس و تبلیغ نکنیم» در معرض دید علاقمندان قرار دارد.مبانی و انواع خودآگاهی ازمنظر فلاسفه اسلامی

مقاله‌ای با عنوان «مبانی و انواع خودآگاهی ازمنظر فلاسفه اسلامی و کاربست آن در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش» منتشر شد.سازنده‌گرایی اجتماعی و دلالت‌های تربیتی آن برای آموزش ‌وپرورش فراگیر

مقاله‌ای با عنوان «سازنده‌گرایی اجتماعی و دلالت‌های تربیتی آن برای آموزش ‌و پرورش فراگیر» در اختیار علاقمندان قرار دارد.بررسی و نقد نسبت فرهنگ با تعلیم ‌و تربیت از منظر عاملیت فرد در اسناد بالادستی

مقاله‌ای با عنوان « بررسی و نقد نسبت فرهنگ با تعلیم ‌و تربیت از منظر عاملیت فرد در اسناد بالادستی » منتشر شد."من و کتاب"

کتاب، "من و کتاب"، مجموعه گفتارها و نظرات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، دربارۀ کتاب و کتاب‌خوانی است.واسازی نقش تربیت رسمی در نظام تربیتی ایران بعد از انقلاب‌اسلامی

مقاله‌ای با عنوان «واسازی نقش تربیت رسمی در نظام تربیتی ایران بعد از انقلاب‌اسلامی» منتشر شد.نهج القرآن: راهنمای تدریس قرآن دوره اول و دوم ابتدایی

کتاب « نهج القرآن: راهنمای تدریس قرآن دوره اول و دوم ابتدایی» منتشر شد.